Асоціація

Місія та цінності

Наша місія «Об‘єднати випускників НАУКМА у Могилянський клан. Кожному учаснику Асоціації створити можливості для збільшення соціального капіталу та індивідуального розвитку».

Ми хочемо стати впливовою громадською організацією, яка

 • Створить вигоди для випускників
 • Буде впливати на процеси в Альма-матер та допомагати їй
 • Впливатиме на суспільні процеси

Ми віримо, що розум і дух Асоціації становитимуть проактивні випускники, які розділяють наші цінності (порядність, ініціативність, відкритість до нового, бажання змінювати на краще навколишній світ, співпраця на принципах в Wikinomics).

Учасниками Асоціації можуть стати всі випускники Могилянки, які готові платити внески, відвідувати події та допомагати Могилянці.

Напрями діяльності

Громадська організація «Асоціація Випускників НАУКМА» юридично зареєстрована з 2004 року, однак її робота носила несистематичний характер.

З травня 2011 року група активістів у складі Віталія Шапошнікова, Любомира Остапіва, Константина Пересєдова, Олексія Павленка, Юрія Паніна, Світозара Захарії, Сергія Зузака та Михайла Петечука почала діяти в напрямку становлення та більш активного розвитку організації.

Систематична робота Асоціації ведеться у наступних напрямках

Вигоди для Випускників:

 • Контакти для обміну, спілкування, спільних проектів
 • Джерело кадрів та місць працевлаштування
 • Спільні події

Допомога Академії

 • Фінансова та організаційна допомога щодо стратегічних проектів, які будуть захищати існування Академії за її принципами, розвивати імідж Академії на світовому рівні
 • Політична та інформаційна підтримка
 • Замовлення освітніх та наукових послуг
 • Формування з дітей випускників контингенту нових абітурієнтів та студентів

Академія для Випускників

 • Life-long education
 • Класи для дітей випускників
 • Можливість користуватися ресурсами НАУКМА

 ГО “АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ”

Права та обов’язки члена Асоціації

5.1 Члени Асоціації мають право:
– брати участь в управлінні Асоціацією у порядку, встановленому Статутом Асоціації;
– вільно висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо діяльності Асоціації;
– обирати та бути обраними до Правління або до Ревізійної комісії;
– вносити пропозиції до статутних органів Асоціації з питань, що стосуються діяльності Асоціації;
– вільно виходити зі складу Асоціації в будь-який час;
– одержувати інформацію про діяльність Асоціації, ознайомлюватися зі звітами про діяльність Асоціації, фінансовою звітністю та іншою документацією Асоціації;
– звертатися до Асоціації за захистом своїх прав та інтересів.

5.2 Члени Асоціації зобов’язані:
– брати активну участь у діяльності Асоціації;
– сприяти виконанню статутних мети та завдань Асоціації;
– дотримуватися положень цього Статуту;
– виконувати рішення статутних органів Асоціації;
– сплачувати членські внески;
– брати участь в заходах, що проводяться Асоціацією;
– пропагувати діяльність Асоціації серед широкого загалу з метою популяризації статутних мети та завдань Асоціації;
– виконувати інші обов‘язки, передбачені Статутом.
– письмово повідомити про вихід з Асоціації за 1(один) місяць до виходу

Асоціація створила робочу групу для розробки оновленого статуту, який би максимально відображав нове бачення довгострокового розвитку організації та більш збалансований розподіл повноважень. Нову редакцію планується винести на обговорення членів перед черговими загальними зборами влітку 2018 року. Діючу редакцію Ви можете знайти за посиланням нижче.

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ СТАТУТУ

turkish to english translator

Write Comment