Місія та цінності

Наша місія «Об‘єднати випускників НАУКМА у Могилянський клан. Кожному учаснику Асоціації створити можливості для збільшення соціального капіталу та індивідуального розвитку».

Ми хочемо стати впливовою громадською організацією, яка

 • Створить вигоди для випускників
 • Буде впливати на процеси в Альма-матер та допомагати їй
 • Впливатиме на суспільні процеси

Ми віримо, що розум і дух Асоціації становитимуть проактивні випускники, які розділяють наші цінності (порядність, ініціативність, відкритість до нового, бажання змінювати на краще навколишній світ, співпраця на принципах в Wikinomics).

Учасниками Асоціації можуть стати всі випускники Могилянки, які готові платити внески, відвідувати події та допомагати Могилянці.

Напрями діяльності

Громадська організація «Асоціація Випускників НАУКМА» юридично зареєстрована з 2004 року, однак її робота носила несистематичний характер.

З травня 2011 року група активістів у складі Віталія Шапошнікова, Любомира Остапіва, Константина Пересєдова, Олексія Павленка, Юрія Паніна, Світозара Захарії, Сергія Зузака та Михайла Петечука почала діяти в напрямку становлення та більш активного розвитку організації.

Систематична робота Асоціації ведеться у наступних напрямках

Вигоди для Випускників:

 • контакти для обміну, спілкування, спільних проектів
 • джерело кадрів та місць працевлаштування
 • спільні події

Допомога Академії

 • Фінансова та організаційна допомога щодо стратегічних проектів, які будуть захищати існування Академії за її принципами, розвивати імідж Академії на світовому рівні
 • Політична та інформаційна підтримка
 • Замовлення освітніх та наукових послуг
 • Формування з дітей випускників контингенту нових абітурієнтів та студентів

Академія для Випускників

  • Life-long education
  • класи для дітей випускників
  • Можливість користуватися ресурсами НАУКМА

 ГО “АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ”

Права та обов’язки члена Асоціації

5.1 Члени Асоціації мають право:
– брати участь в управлінні Асоціацією у порядку, встановленому Статутом Асоціації;
– вільно висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо діяльності Асоціації;
– обирати та бути обраними до Правління або до Ревізійної комісії;
– вносити пропозиції до статутних органів Асоціації з питань, що стосуються діяльності Асоціації;
– вільно виходити зі складу Асоціації в будь-який час;
– одержувати інформацію про діяльність Асоціації, ознайомлюватися зі звітами про діяльність Асоціації, фінансовою звітністю та іншою документацією Асоціації;
– звертатися до Асоціації за захистом своїх прав та інтересів.

5.2 Члени Асоціації зобов’язані:
– брати активну участь у діяльності Асоціації;
– сприяти виконанню статутних мети та завдань Асоціації;
– дотримуватися положень цього Статуту;
– виконувати рішення статутних органів Асоціації;
– сплачувати членські внески;
– брати участь в заходах, що проводяться Асоціацією;
– пропагувати діяльність Асоціації серед широкого загалу з метою популяризації статутних мети та завдань Асоціації;
– виконувати інші обов‘язки, передбачені Статутом.
– письмово повідомити про вихід з Асоціації за 1(один) місяць до виходу

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ СТАТУТУ

turkish to english translator

Форма контакту

Напишіть нам...

Sending

Асоціація випускників НаУКМА

Log in with your credentials

Forgot your details?