Етичний кодекс

Асоціація має на меті створити «коло довіри» між своїми членами, яке би дало шлях ефективній та довгостроковій співпраці. Для цього члени Асоціації беруть на себе зобов’язання дотримуватися 5 простих етичних принципів, викладених нижче:

1. Принцип «Fair play», який включає заборону на:

 • Свідомий обман іншого члена в бізнесі чи спільних проектах
 • Порушення конфіденційності інформації інших членів
 • Нерозкриття конфлікту інтересів чи лояльностей при спільній роботі

2. Принцип «Reputation comes first»:

 • Якщо член дає особисту рекомендацію чи ручається перед іншим членом щодо людини, організації чи проекту, він/вона несе відповідальність за свою рекомендацію
 • Член Асоціації не може шкодити репутації іншого члена, крім випадків коли існує hard evidence щодо неетичної чи незаконної поведінки останнього
 • Ми вступаємося за своїх, якщо їхню репутацію несправедливо атакують.

3. Принцип «Pares inter pares» («Рівний серед рівних»):

 • Спілкування між членами – це спілкування рівних людей, де не мають значення посади, ранги, звання, стать, майновий стан, раса, сексуальна орієнтація та інші атрибути.
 • Кожен член має за розумний період часу відповісти на адекватний запит від іншого члена, який прийшов по каналах Асоціації, і за потреби виділити півгодини свого часу на консультацію.
 • Члени не зловживають доступом до інших членів, не вдаються до панібратства та використання імен інших членів для своїх потреб без прямого дозволу.

4. Принцип «Giving back»:

 • Члени роблять щорічні грошові або негрошові внески в розвиток Асоціації. Грошовими внесками наповнюється Ендаумент Асоціації.
 • Якщо член заробив прибуток завдяки Асоціації (знайшов нових клієнтів чи партнерів для бізнесу, нову роботу, фінансування для проекту), він/вона на свій розсуд може віддячити Асоціації додатковим внеском у Ендаумент. Орієнтир – 10%.
 • Члени мають всіляко сприяти залученню коштів на розвиток Могилянки та Асоціації випускників КМА.

5. Принцип «No corruption»:

 • Корупція є однією з ключових проблем України, які стоять на шляху до її розвитку та процвітання. Участь у корупційних діях є неприпустимою для членів Асоціації.

 

Постійна Комісія по етиці буде займатися всіма випадками порушення цих принципів і виносити рішення обов’язкові до виконання Правлінням і Наглядовою радою. При серйозних та/чи регулярних порушеннях Комісія може обмежувати членів у певних правах та рекомендувати їх до виключення з членів. Також Комісія буде приділяти особливу увагу членам, які підпадають під визначення “PEP” (politically exposed persons).

 

Далі:
Подати анкету-заяву на членство в Асоціації
Сплатити членський внесок для повного членства