Асоціація

Місія та цінності

Наша місія «Об‘єднати випускників НАУКМА у Могилянський клан. Кожному учаснику Асоціації створити можливості для збільшення соціального капіталу та індивідуального розвитку».

Ми хочемо стати впливовою громадською організацією, яка

 • Створить вигоди для випускників
 • Буде впливати на процеси в Альма-матер та допомагати їй
 • Впливатиме на суспільні процеси

Ми віримо, що розум і дух Асоціації становитимуть проактивні випускники, які розділяють наші цінності (порядність, ініціативність, відкритість до нового, бажання змінювати на краще навколишній світ, співпраця на принципах в Wikinomics).

Учасниками Асоціації можуть стати всі випускники Могилянки, які готові платити внески, відвідувати події та допомагати Могилянці.

Напрями діяльності

Громадська організація «Асоціація Випускників НАУКМА» юридично зареєстрована з 2004 року, однак її робота носила несистематичний характер.

З травня 2011 року група активістів у складі Віталія Шапошнікова, Любомира Остапіва, Константина Пересєдова, Олексія Павленка, Юрія Паніна, Світозара Захарії, Сергія Зузака та Михайла Петечука почала діяти в напрямку становлення та більш активного розвитку організації.

Систематична робота Асоціації ведеться у наступних напрямках

Вигоди для Випускників:

 • Контакти для обміну, спілкування, спільних проектів
 • Джерело кадрів та місць працевлаштування
 • Спільні події

Допомога Академії

 • Фінансова та організаційна допомога щодо стратегічних проектів, які будуть захищати існування Академії за її принципами, розвивати імідж Академії на світовому рівні
 • Політична та інформаційна підтримка
 • Замовлення освітніх та наукових послуг
 • Формування з дітей випускників контингенту нових абітурієнтів та студентів

Академія для Випускників

 • Life-long education
 • Класи для дітей випускників
 • Можливість користуватися ресурсами НАУКМА

 ГО “АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ”

Права та обов’язки члена Асоціації

5.1 Дійсні члени Асоціації мають право:

 • брати участь в управлінні Асоціацією у порядку, встановленому Статутом Асоціації; вільно висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо діяльності Асоціації;
 • обирати та бути обраними на посаду Президента, та Голови Наглядової Ради;
 • вносити пропозиції до статутних органів Асоціації з питань, що стосуються діяльності Асоціації;
 • брати участь у всіх заходах, подіях і проектах Асоціації;
 • добровільно у будь-який час припинити членство (участь) в Асоціації шляхом подання письмової або електронної заяви на ім’я Президента. Членство в Асоціації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Асоціації на будь-яких виборних посадах в Асоціації;
 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації, ознайомлюватися зі звітами про діяльність Асоціації, фінансовою звітністю та іншою документацією Асоціації;
 • звертатися до Асоціації за захистом своїх прав та інтересів.

5.2 Члени Асоціації зобов’язані:

 • брати активну участь у діяльності Асоціації;
 • сприяти виконанню статутних мети та завдань Асоціації;
 • дотримуватися положень цього Статуту;
 • дотримуватися положень Етичного Кодексу Асоціації (далі – «Етичного Кодексу»);
 • виконувати рішення статутних органів Асоціації;
 • сплачувати членські внески або здійснювати діяльність на користь Асоціації в співрозмірному обсязі (не поширюється на Поінформованих і Неактивних членів);
 • брати участь в заходах, що проводяться Асоціацією (не поширюється на Неактивних членів);
 • пропагувати діяльність Асоціації серед широкого загалу з метою популяризації статутних мети та завдань Асоціації;
  виконувати інші обов`язки, передбачені цим Статутом.

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ СТАТУТУ

turkish to english translator

Write Comment