Команда

Президент Асоціації:

Наглядова Рада:

Правління Асоціації:

Офіційні представники НаУКМА у Правлінні:

Менеджерка спільноти:

Члени Правління минулих років та у довгостроковому відрядженні: